Zaznacz stronę

RAPORTY PŁACOWE

13Przeprowadzamy autorskie analizy wynagrodzeń oparte o dane rynkowe ankietowe, wywiady z przedsiębiorstw oraz dane o wynagrodzeniach z przeprowadzonych rekrutacji.

  • raport standardowy obejmuje dane ilościowe, wynagrodzenie całkowite, podstawowe i premiowe z podziałem na miasta, regiony, staż pracy, kapitał i wielkość firmy.
  • raport poszerzony obejmuje dodatkowo analizy trendów dotyczących poptytu na proacowników i przewidywania dotyczące wzrostu / spadku wynagrodzeń w branżach.

Więcej informacji: wynagrodzenia@recruit.pl