Zaznacz stronę

Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin korzystania z serwisu recruit.pl

Korzystanie z serwisu recruit oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl poniższej klauzuli:

„Po dokładnym zapoznaniu się z treścią formularza rejestracyjnego i będąc świadoma/y jej znaczenia z punktu widzenia ochrony danych osobowych zawartych w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych RECRUIT.PL, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji oraz marketingu szkoleń i ofert pracy przez firmę RECRUIT.PL lub przez firmy będące Klientami RECRUIT.PL, posiadające uprawnienia do korzystania z zasobów bazy CV, której właścicielem pozostaje RECRUIT.PL”

Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych, opuść nasz serwis.

Twoje CV w naszej bazie – Zasady umieszczania CV kandydatów w bazie danych.

Każdy wprowadzany do naszej bazy życiorys traktujemy jako dokument poufny. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje CV przed niepowołanym ujawnieniem lub wykorzystaniem do innych niż rekrutacja celów.
Dostęp do Twojego CV

Do życiorysów mogą mieć dostęp tylko pracownicy RECRUIT.PL oraz pracodawcy (rozrumieni również jako Klienci RECRUIT.PL), którzy podpisali z nami stosowny dokument o współpracy. Dokument ten zobowiązuje pracodawcę do traktowania wszelkich danych pobranych z naszej bazy jako poufnych i zabezpiecza między innymi przed wykorzystaniem Twoich danych do innych celów niż rekrutacja.

Informacje prawne

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 133, poz. 883) wymaga udzielenia Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, prosimy więc o zapoznanie się z treścią poniższego oświadczenia. Korzystanie z serwisu www.recruit.pl i wprowadzenie swoich danych i życiorysu do bazy CV RECRUIT.PL lub przesłanie go na nasz adres cv@recruit.pl traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez naszą firmę.
Informujemy, iż przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że RECRUIT.PL ma prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Twojej zgody i podana przyczyny.

Usuwanie danych z bazy

Jeżeli chcesz usunąć swoje dane z bazy, napisz do nas na adres abuse@recruit.pl lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktu

Kontakt ogólny: e-mail:info@recruit.pl