Zaznacz stronę

ASSESSMENT CENTER

Celem Assessment Center jest badanie potencjału i prognozowanie efektywności pracownika / kandydata. AC jest metodą najbardziej trafnie prognozującą prawdopodobieństwo sukcesu w procesie selekcji, szczególnie na kluczowe stanowiska, gdzie ryzyko pomyłki rekrutacyjnej może prowadzić do trudnych do oszacowania strat dla organizacji.

Oceniamy zachowania kandydatów podczas wykonywania przygotowanych zadań. Rodzaj zadań lub ich merytoryczna treść jest oparta oparta na symulacji realnych sytuacji, z jakimi pracownik styka się w przedsiębiorstwie Klienta. Doświadczeni konsultanci i psychologowie są w stanie nie tylko dokładnie opisać charakterystykę motywacji, osobowości i zdolności intelektualnych kandydata, ale również wysunąć propozycje, co do zasad efektywnej komunikacji, zdiagnozować styl zarządzania, podejmowania decyzji, wartości, matywację, i inne cechy.

Rekomendacje zawarte są w specjalnym raporcie końcowym AC.

Naszą specjalizacją są AC oparte na testach psychometrycznych oraz AC oparte na grach decyzyjnych.

Pobierz ofertę na usługi AC: